top of page

VERKOOPVOORWAARDEN

In de praktijk met CapNature

Het merk CapNature wordt vertegenwoordigd door SPRL 13ZENLF
BE0898.423.403

Inschrijvingen en betalingen 

Om uw activiteit te boeken:

Zonder voorafgaande reservering kunnen wij de haalbaarheid van de werkzaamheden niet binnen een redelijke termijn garanderen.

Stuur uiterlijk 17.00 uur de dag voor je activiteit een e-mail via de pagina "Reserveren".


De persoon die de activiteit boekt en die andere deelnemers onder zijn handtekening registreert, is verantwoordelijk voor het nakomen van hun verplichtingen.
Als de datum beschikbaar is, registreren we uw activiteitsverzoek en sturen we u uw ticket per e-mail.
De overschrijving van een aanbetaling die de mededeling van uw ticket toont, bevestigt uw reservering en uw activiteit.

 

Afhankelijk van de datum van ontvangst van uw activiteitsaanvraag:


Uw prijsofferte is geldig voor maximaal 30 kalenderdagen of
Tot 7 kalenderdagen vanaf de door u gekozen datum voor uw activiteit of
tot de betaling van uw aanbetaling, beschouwd als bevestiging van uw activiteit.
Uw aanbod kan tot 3 keer gewijzigd worden zonder administratieve kosten.
Uw prijsofferte wordt gemaakt op basis van het aantal gecommuniceerde deelnemers.


Indien het totaal aantal deelnemers wordt gewijzigd (en tenzij er een duidelijke afspraak is) in + pers of in - pers, dient dit uiterlijk 10 dagen voordien aan ons gemeld te worden.
Elke wijziging van de groep die bovendien niet wordt meegedeeld, wordt automatisch gefactureerd op de dag van uw activiteit tegen het tafeltarief.
Het resterende saldo wordt uiterlijk op de dag van uw activiteit en VOOR aanvang ervan betaald, behalve voor verenigingen, bedrijven of schoolgroepen: al uw activiteiten worden 72 uur van tevoren betaaldDe boekhoudkundige documenten die uw betaling ondersteunen, worden bij de betaling afgegeven.
Voor een reservering minder dan 30 dagen voor de activiteit, moet de aanbetaling in de week na ontvangst van het aanbod worden betaald en op zijn minst aanwezig zijn op de bankrekening van het bedrijf 13ZENLF,
  72 uur voor aanvang van de activiteit, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

prijzen

De prijzen vermeld op onze site en onze brochures zijn geldig vanaf 1 januari 2023. Ze vervangen de prijzen gepubliceerd in eerdere publicaties. Bij significante prijswijzigingen buiten onze wil (transportkosten, belastingen en heffingen etc.) Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de deelnemer het recht zijn inschrijving kosteloos te annuleren en krijgt hij het bedrag teruggestort al betaald.

Partneraanbiedingen/groepsvoordelen enz. kunnen niet worden gecombineerd.

Annuleringen/terugbetaling 

Annulering door deelnemers:
Als deelnemer heeft u het recht een inschrijving te annuleren.
Houd echter rekening met de volgende annuleringskosten:
Na 7 kalenderdagen: 50% van de prijs.
Minder dan 7 kalenderdagen of no show: 100% van de prijs.

Elke annulering dient schriftelijk te worden gemeld.

Om annuleringskosten te vermijden, kunt u zelf een vervanger zoeken.
In dit geval bent u, evenals de persoon die uw reservering overneemt, hoofdelijk verantwoordelijk voor het nakomen van alle verplichtingen, voorovereenkomsten en eventuele kosten die voortvloeien uit de overdracht van de reservering.

 

Elke reserveringsoverdracht moet schriftelijk gebeuren op het volgende adres: Welcome@capnature.be

Terugbetaling:

In het geval dat u of de deelnemers hebben besloten niets te doen of fysiek/psychisch niet in staat zijn om de gereserveerde activiteit uit te voeren, kan er geen restitutie worden verleend.

Een volledig online betaalde activiteit geeft geen aanleiding tot terugbetaling, zelfs niet in geval van niet-presentatie van alle deelnemers vermeld op het ticket.

 

Annulering door CapNature - 13ZENLF

13ZENLF srl behoudt zich het recht voor om de activiteiten te annuleren in geval van niet-naleving van deze algemene voorwaarden en om de aanbetaling als schadevergoeding in te houden.
13ZENLF srl behoudt zich het recht voor om activiteiten en routes te annuleren, te onderbreken en/of te wijzigen in geval van extreem slecht weer, mechanische storing, grillen van de natuur (te droog weer, te laag waterpeil of te laag waterpeil, vorst of sneeuw...) geopolitieke situatie, stakingen, quarantaine, ziekten, grensproblemen of elk ander geval van overmacht dat hierboven niet is vermeld.

13ZENLF sprl behoudt zich het recht voor om de volgorde en tijden van de aangeboden activiteiten te wijzigen. Er wordt verder gespecificeerd dat de aangegeven tijden indicatief zijn: eventuele vertragingen en vertragingen geven de klant niet het recht om zijn activiteit te annuleren, noch om schadevergoeding te eisen, om welke reden dan ook.
De deelnemer erkent het huidige reglement van srl 13ZENLF te hebben gelezen en aan elk lid van zijn groep te hebben meegedeeld.

In het geval van een alleen aangekondigde negatieve weersfactor (stormwaarschuwing, alleen onweer) die bepaalde buitenactiviteiten op de genoemde dag gevaarlijk of zelfs onmogelijk zou maken (luchtvlucht, begeleide wandelingen of andere activiteiten in groene ruimten), behoudt 13ZENLF srl zich de recht om de activiteit op een later tijdstip opnieuw voor te stellen in overleg met de deelnemer die de activiteit heeft geboekt, 3 keer. Op deze termijn, en alleen als de activiteit niet kon worden uitgevoerd bij goede weersomstandigheden, wordt deze volledig vergoed.
We behouden ons het recht voor om alle activiteiten stop te zetten in het geval van een plotselinge klimaatverandering die de activiteit gevaarlijk zou maken. In dit geval kan geen restitutie worden geëist.

Indien een deelnemer tijdens een activiteit in onvoldoende lichamelijke conditie verkeert of anderszins niet in staat is een activiteit voort te zetten, zorgt 13ZENLF – CapNature ervoor dat de deelnemer, indien deze dat wenst, wordt begeleid naar het startpunt. Anders kan hij zijn groep als toeschouwer vergezellen. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de deelnemer. In ieder geval bestaat er geen recht op vergoeding of gedeeltelijke restitutie van betaling voor de activiteit.

 

Annulering en verbod bij besluit van de overheid  (geopolitieke situatie, stakingen, quarantaine, ziektes, grensproblemen of elk ander geval van overmacht dat hierboven niet is vermeld)

13ZENLF srl kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van annulering vanwege dit verbod en er kan geen terugbetaling worden geëist.

Een activiteitenverslag of een voucher wordt automatisch aan de klant aangeboden.

Huurvoorwaarden mountainbike

Als de klant de totale gereserveerde MTB wijzigt zonder ons bedrijf hiervan minstens 24 uur van tevoren op de hoogte te stellen: elke gereserveerde fiets wordt in rekening gebracht en gefactureerd.
Mountainbikes zijn ontworpen om te worden gebruikt met de aandacht van een goede vader.
Beschadigde onderdelen zijn de verantwoordelijkheid van de klant en worden onmiddellijk betaald. (zie aflever-/huurnota).
Een borgsom van € 25 wordt door VTT gevraagd en na verificatie van de apparatuur geretourneerd als de apparatuur geen schade heeft opgelopen.
De betaling van de huur geschiedt contant en voor het vertrek van de fietsen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Voor de veiligheid van de klant wordt automatisch een helm bij de mountainbike gemonteerd. Algemene richtlijnen voor correct gebruik worden gegeven bij aflevering van de ATV's aan de persoon die ze ontvangt. Deze persoon is verplicht zijn groep op de hoogte te brengen.
De srl 13ZENLF wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van een ongeval tijdens de huurperiode van de apparatuur.
De ondertekening van de leveringsbon of de huurbon door de klant geeft aan dat hij akkoord gaat met de goede werking van het materiaal dat hem ter beschikking wordt gesteld en met de algemene verkoopvoorwaarden vermeld op deze pagina.

Vervoer

Wij nemen geen ritten voor onze rekening.

Als u echter vanaf het station wilt genieten van de natuur en het centrum van Bertrix verlaat, kunt u ons bereiken via de bospaden.

Afhankelijk van de voorafgaande afspraak en beschikbaarheid, kunnen wij u op het station opwachten met kaart en kompas.

 

Voor mensen die met het openbaar vervoer komen, zie de contactpagina op onze website.

 

Bij wijze van uitzondering en in overleg met de klant kunnen we carpoolen organiseren volgens onze beschikbaarheid.

Veiligheid en discipline

Aan alle nieuwe deelnemers wordt een briefing gegeven, aangepast aan de gekozen activiteit. Klanten evolueren vanaf dan in hun eigen tempo, zelfstandig of onder begeleiding, over de verschillende opleidingen. Klanten zijn:  oordelen over hun eigen vermogen om obstakels te overwinnen.

 

De deelnemer is zich bewust van het risico van de activiteit en ontslaat de srl 13ZENLF van elke aansprakelijkheid in het geval van een ongeval veroorzaakt door een van de deelnemers. De groepsleider verklaart dat hij deze clausule aan elk lid van zijn groep heeft meegedeeld.

 

Iedereen die een activiteit boekt of materiaal huurt bij 13ZENLF sprl moet voldoen aan onze richtlijnen, zie de huurvoorwaarden hieronder. Bij een ernstige inbreuk op de ROI wordt de betrokken deelnemer uitgesloten zonder recht op enige schadevergoeding of terugbetaling van de activiteit en kan hij aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die hieruit voortvloeit.

Aansprakelijkheid en verzekering

13ZENLF srl is verzekerd ten aanzien van deelnemers en derden met betrekking tot haar wettelijke beroepsaansprakelijkheid als organisator van buitenactiviteiten en verhuur van materiaal via AG assurances.
Deze verzekering dekt schade als gevolg van beroepsfouten door 13ZENLF srl in overeenstemming met de bovengenoemde bepalingen. Schade veroorzaakt door deelnemers aan eigendommen van derden is voor eigen risico. Deelnemers zijn aansprakelijk voor schade geleden door 13ZENLF srl en haar personeel, door hun schuld en in geval van niet-nakoming van de aangegane verplichtingen.
De deelnemer is zich bewust van het risico van de activiteit en ontslaat de srl 13ZENLF van elke aansprakelijkheid in het geval van een ongeval veroorzaakt door een van de deelnemers. De groepsleider verklaart dat hij deze clausule aan elk lid van zijn groep heeft meegedeeld.
Zodra een of meer deelnemers zichzelf in gevaar brengen of andere deelnemers in gevaar brengen, behoudt de srl 13ZENLF zich het recht voor om de activiteit voor de bovengenoemde deelnemers stop te zetten. Er kan geen restitutie worden aangevraagd.

Wij adviseren de klant om op de dag van de activiteit comfortabele sportkleding of kleding geschikt voor buiten/ondergrondse activiteiten te dragen.

Met kleding bedoelen we: broek of cropped broek, t-shirt, sweatshirt, trui, jas en schoenen met zolen.
We adviseren de klant en deelnemers om de cursus of een voorgestelde activiteit niet te doen met waardevolle spullen (sieraden of andere) of multimedia (mobiele telefoon, ipad, ipod).

Indien de klant en deelnemer zijn voorwerpen tijdens de activiteit wenst te behouden, kan 13ZENLF sprl niet aansprakelijk worden gesteld indien deze voorwerpen beschadigd of onbruikbaar zouden worden door een schok of door het vallen of haken van de voorwerpen.

De klant kan de pagina van . raadplegen  praktisch advies  voor meer informatie.

Huurvoorwaarden 

Door een activiteit bij ons te boeken:

 

1. U bent verantwoordelijk voor het gehuurde materiaal van 13ZENLF of onze partners

 


2. Voor aanvang van de huurperiode dient u al het materiaal te controleren om te zien of de hoeveelheid overeenkomt met die vermeld op het huurcontract. Als het niet overeenkomt,  meld het onmiddellijk aan de 13ZENLF - CapNature instructeur of partners om een correctie aan te brengen. Het is niet toegestaan om dit na de huurperiode te doen.


3. Tijdens het gebruik van het gehuurde materiaal dient u ervoor te zorgen dat alles met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt gebruikt, om andere schade te voorkomen dan die welke het gevolg is van normale slijtage bij normaal gebruik. Dit ter beoordeling van de huurder.


4. Betaling van het huurbedrag dient te geschieden voor aanvang van de huurperiode. Teruggave van geld voor gehuurde maar ongebruikte apparatuur kan niet plaatsvinden.


5. U dient onze instructeurs of partners onmiddellijk op de hoogte te stellen van beschadigde apparatuur of verlies van gehuurde apparatuur. Bij verlies betaal je de nieuwprijs van een vervangend exemplaar en een door ons of onze partners vastgestelde vergoeding voor herstelbare schade. Schade die niet is gemeld en schade toegebracht aan derden kan ook aan het einde van de huurperiode nog worden toegerekend aan de persoon die de apparatuur huurt.


6. De huurder dient zorg te dragen voor een adequate verzekering en is gehouden eventuele schade direct en volledig aan 13ZENLF of partners te vergoeden.


7. 13ZENLF srl heeft een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven die de schade vergoedt die wordt veroorzaakt door materiële gebreken als gevolg van nalatig onderhoud. Dit blijft ter beoordeling van de deskundige die belast is met het technisch onderzoek om het veronderstelde gebrek vast te stellen. Schade als gevolg van materiaal- en/of fabricagefouten is voor rekening van de fabrikant.


8. Aan het einde van de huurperiode wordt alle apparatuur uiterlijk op de laatste huurdag om 17.00 uur in perfecte staat teruggebracht. Het meegebrachte materiaal wordt vervolgens bij ons of partners gekeurd. Wanbetalingen en verliezen worden direct verrekend.


9. Indien u het materiaal langer dan de voorziene periode wenst te huren, dient u onmiddellijk toestemming te vragen aan de verantwoordelijke van het gehuurde materiaal. De verschuldigde extra vergoeding wordt in dit geval betaald bij de oplevering van het materieel.


10. Wanneer de gehuurde apparatuur later wordt geretourneerd dan gepland zonder toestemming van 13ZENLF of partners, wordt het aantal extra dagen gefactureerd en direct betaald wanneer de apparatuur wordt geretourneerd.

Klachten

Mocht u ondanks al onze voorzorgsmaatregelen toch een klacht hebben, dan danken wij u dat u deze direct, ter plaatse en bij de voor de activiteit verantwoordelijke monitor kenbaar heeft gemaakt.
Indien dit niet mogelijk is of indien wij geen bevredigende oplossing kunnen vinden, dient de klacht schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend binnen 14 dagen na het einde van uw activiteit op ons hoofdkantoor.
We zullen proberen om samen met de betrokken partijen een bevredigende oplossing te vinden en voor te stellen.

bottom of page