top of page

INTERNE REGELINGEN

Algemeen

Toegang tot de cursussen is beperkt tot openingstijden en gereserveerd voor CapNature-klanten.
Respecteer de tijden die aan u zijn toegewezen op basis van de gekozen activiteit.
Zorg ervoor dat u in goede lichamelijke conditie bent en niets heeft genuttigd dat uw gedrag zou kunnen veranderen (alcohol, drugs,
medicatie enz.).
Vraag voor elke activiteit naar de veiligheidsinstructies en volg deze op. Luister goed naar de briefing. Laat je controleren
uw uitrusting voor vertrek door een parkinstructeur-monitor.
Gebruik kleding en schoenen die geschikt zijn voor de gekozen activiteiten.
De deelname van minderjarigen wordt geacht toestemming te hebben gekregen van de ouders of verantwoordelijke volwassenen, ongeacht of zij de minderjarige op de cursus begeleiden of niet.
De groepen evolueren onder de verantwoordelijkheid van hun organisator.
Iedereen die bij een van de activiteiten aanwezig is, moet op straffe van verwijdering het bewijs van toegang kunnen overleggen.
Iedere persoon die bij een van de activiteiten aanwezig is, wordt geacht een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid te hebben afgesloten.

Omgeving 


RESPECTEER DE NATUUR EN HET BOS!

Blijf op de getagde gehele getallen. Off-piste is niet toegestaan.
Maak geen dieren bang die je tegenkomt.
Rook niet in het bos, dat is verboden. Er is brandgevaar.
Motoren, quads en andere motorvoertuigen zijn welkom MAAR alleen op de wegen en NIET in het bos.

ACROBATISCHE CURSUSSEN OP HOOGTE

Toegang tot de cursussen is voorbehouden aan personen die langer zijn dan 1.30m en minder dan 130kg wegen.
Zorg ervoor dat u in goede morele conditie bent (om paniek of zelfmoordneigingen te voorkomen) en niet onderhevig bent aan duizeligheid.
Maak zorgvuldig gebruik van de persoonlijke beschermingsmiddelen die u zijn toevertrouwd.
Bind je haar vast om te voorkomen dat ze vast komen te zitten, je bril en meer in het algemeen elk voorwerp dat zou kunnen vallen, breken of mensen zou kunnen verwonden tijdens je evolutie op hoogte (bijvoorbeeld: sleutels)
Het is ten strengste af te raden om onder de werkplaatsen en platforms te parkeren of te lopen.
Het is ten strengste verboden om de omheining van het park te verlaten met harnassen of andere uitrustingen.
De harnassen worden u enkel toevertrouwd voor de duur van uw activiteit.
Respecteer het maximum aantal personen per workshop aangegeven bij elke workshop door de bewegwijzering.
Het is verboden om je harnas los te maken en van bruggen/platforms te springen om een parcours te verlaten
Aarzel niet om advies in te winnen bij onze activiteitenleiders of om hen te bellen in het geval van een delicate situatie.

DOOR DEZE RISICOVOLLE ACTIVITEIT TE OEFENEN

U machtigt ons om:

· de baan sluiten bij slechte weersomstandigheden
· iedereen uitsluiten wiens gedrag een risicofactor zou zijn voor iemand, of zelfs voor zichzelf
(voorbeeld: niet-naleving van veiligheidsregels en instructies) of die geen rekening zou houden met onze observaties.
· Toegang weigeren tot cursussen met een grotere moeilijkheidsgraad aan iedereen die naar onze mening niet voldoet aan de
noodzakelijke fysieke en morele imperatieven.
· In deze gevallen kan geen vergoeding worden geëist.
U ziet uitdrukkelijk af van elk verhaal tegen ons bedrijf in geval van verlies of schade aan persoonlijke bezittingen, enz.

 

JIJ BENT DE GARANTIE VAN JE EIGEN VEILIGHEID
DOOR UW ENTREE TE BETALEN, ERKENT U UITDRUKKELIJK DAT U DE
DEZE REGELS EN ACCEPTEER ZE IN ZIJN GEHEEL.

bottom of page