top of page

Eigenaar/Editor

CapNature Bertrix

Overwinningsstraat 6
6880 Bertrix
Telefoon. : 0488 285 820

Neem contact op  

Directeur publicatie

Smeets Muriell voor Sprl 13ZENLF - CapNature

Sitehosting

Domeinnaam OVH SARL - Hoofdkantoor: 2 rue Kellermann, 59100 Roubaix, Frankrijk

Via MARK'AD Production 

Gehost op WIX.COM LTD

SIRET: 808 452 825 00017 Hoofdkantoor: 0 HAVEN VAN TEL AVIV TEL AVIV JAFFA

Algemene gebruiksvoorwaarden van de site en de aangeboden diensten

Het gebruik van de site www.capnature.be impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of aangevuld.

Intellectuele eigendom en vervalsingen

De eigenaar van de site www.capnature.be is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of bezit de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de site, in het bijzonder de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo, iconen, geluiden.

Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of proces, is verboden, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van de site www.capnature.be

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of een van de elementen die deze bevat, wordt beschouwd als een inbreuk en wordt vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

Beperking van aansprakelijkheid

De eigenaar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade veroorzaakt bij het bezoeken van de site www.capnature.be, en voortkomend uit het verschijnen van een bug of incompatibiliteit.

Interactieve ruimtes (mogelijkheid om vragen te stellen in de contactruimte) zijn beschikbaar voor gebruikers. De eigenaar behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving alle inhoud die in deze ruimte is geplaatst en die in strijd is met de in Frankrijk geldende wetgeving, met name de bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming, te verwijderen. Indien nodig behoudt de eigenaar zich ook het recht voor om de burgerlijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker in twijfel te trekken, met name in het geval van een racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische boodschap, ongeacht het gebruikte medium (tekst, fotografie, enz. ).

Beheer van persoonsgegevens

In België worden persoonsgegevens met name beschermd door de wet van 8 december 1992 (Privacywet), artikel L. 226-13 van het Strafwetboek en de Europese richtlijn van 24 oktober 1995.

Bij het gebruik van de site www.capnature.be kan het volgende worden verzameld: de URL van de links waarmee de gebruiker toegang heeft gekregen tot de site www.capnature.me, de toegangsprovider van de gebruiker, het IP-adres (Internet Protocol) van de gebruiker.

In ieder geval verzamelt de eigenaar enkel persoonlijke informatie met betrekking tot de gebruiker voor de behoeften van bepaalde diensten aangeboden door de site www.capnature.be. De gebruiker verstrekt deze informatie met kennis van zaken, in het bijzonder wanneer hij deze zelf invoert. Vervolgens wordt aan de gebruiker van de site www.capnature.be de verplichting opgegeven om deze informatie al dan niet te verstrekken.

In overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 38 en volgende van wet 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot de gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, hebben alle gebruikers recht op toegang, rectificatie en verzet tegen de persoonlijke gegevens die op hem betrekking hebben, door zijn schriftelijk en ondertekend verzoek, vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs met handtekening van de houder van het document, onder vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden gestuurd.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de site www.capnature.be wordt gepubliceerd zonder medeweten van de gebruiker, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht op welke drager dan ook aan derden. Alleen de overname van www.capnature.be en zijn rechten zou de overdracht van deze informatie aan de potentiële koper mogelijk maken, die op zijn beurt gebonden zou zijn door dezelfde verplichting om gegevens op te slaan en te wijzigen met betrekking tot de gebruiker van de site www. capnature.be.

De site wordt niet aangegeven bij de CNIL omdat er geen persoonlijke informatie wordt verzameld.

De databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

Hypertekstlinks en cookies

De site www.capnature.be bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, opgezet met toestemming van de eigenaar. Deze laatste heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de aldus bezochte sites te verifiëren en aanvaardt daarom geen verantwoordelijkheid voor dit feit.

Browsen op de site www.capnature.be zal waarschijnlijk de installatie van cookie(s) op de computer van de gebruiker veroorzaken. Een cookie is een klein bestand waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat informatie vastlegt met betrekking tot de navigatie van een computer op een site. De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om de latere navigatie op de site te vergemakkelijken en zijn ook bedoeld om verschillende aanwezigheidsmetingen mogelijk te maken.

Weigering om een cookie te installeren kan het onmogelijk maken om toegang te krijgen tot bepaalde diensten. De gebruiker kan zijn computer echter configureren om de installatie van cookies te weigeren.

Toepasselijk recht en toewijzing van jurisdictie

Elk geschil in verband met het gebruik van de site www.capnature.be is onderworpen aan het Belgische recht.

bottom of page